Natuurontwikkeling

Hoeve ’t Boschend zorgt niet alleen voor het lekkerste rundvlees, maar ook voor een mooier landschap. In de Binnenpolder van Terheijden worden percelen landbouwgrond omgezet in natuur, zodat hier natuurlijk grasland ontstaat. Er wordt geen kunstmest of drijfmest gebruikt en de percelen worden extensief begraasd. De koeien van hoeve ’t Boschend worden ingezet voor het beheren van onze eigen percelen natuurlijk grasland in de natte natuurparel Binnenpolder van Terheijden.

Sinds 2003 worden op hoeve ’t Boschend akkerranden ingezaaid met bloemen- en kruidenmengsels. De akkerranden worden niet bemest, bespoten of geoogst. Ze zijn een lust voor het oog en bieden een schuilplaats voor insecten en vogels. Goed voorbeeld doet volgen en ANV Drimmelen-Moerdijk zaait bij haar leden jaarlijks kilometers met bloemenranden.

In 2011 zijn op de percelen rondom de boerderij bomen en bosjes aangeplant, om het karakteristieke kleinschalige landschap in ere te herstellen. Er groeien lindes langs de perceelsranden en er is een walnotenboomgaard aangeplant. Om er voor te zorgen dat iedereen kan genieten van al wat groeit en bloeit, is een openbaar wandelpad aangelegd op de boerderij.